Vodné a stočné | Sisyfos ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Informační systém Sisyfos     Sisyfos     Vodné a stočné

Vodné a stočné
Poslední aktualizace
Předchozí
1 - 5 z 86 položek
Následující
 

Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2017

Dále uvedené platí v plné výši od programové verze minimálně ze dne 18.1.2017, kdy datum programové verze je uvedeno v Hlavním okně aplikace Mzdy vpravo dole v závorce, kde musí být ...

Nové tarify od ledna 2017

Dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění ...

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017 s programem minimálně z 5.1.2017 I. Uzávěrka měsíce 12/2016 Pokud nejste povinni řešit nevyplacený čistý příjem za ...

KOPÍROVÁNÍ TRVALÝCH MZDOVÝCH SLOŽEK

Nově se dají kopírovat Trvalé mzdové složky zvoleného vztahu. Dají se kopírovat jen trvalé mzdové složky jako celek. Kopíruje se tedy celý obsah záložky "Trvalé složky". ...

Nová sestava „Zdravotně pojištění zaměstnanci“

Nabídka „Zdravotní pojištění“ v „Mzdy/Tisky měsíční uzávěrky“ je rozšířena na - Výkaz zdravotního pojištění = stávající sestavy, a na - Pojištění ...

 

Vodné a stočné

Celé zpracování vodného a stočného je součástí systému Sisyfos, ale může pracovat samostatně. Systém Sisyfos je pouze rozšířen o data potřebná pro evidenci k fakturaci vodného a stočného. I pro stávající použitá data jsou vytvořeny nové formuláře – některé hodnoty se budou v systému automaticky generovat.
Přístupová práva jsou řešena až do úrovně záložek ve formulářích.

Řešení systému vychází z toho, že základní je práce on line na zákaznickém oddělení. Je tedy kladen důraz na rychlé zjištění informací potřebných pro provoz tohoto oddělení. Informace jsou v podstatě dvojího charakteru, jednak on line informace o stavu systému a jednotlivých částí systému, jednak informace o historii celého systému. Obojí je dostupné on line v relativně velmi krátkém čase.
Obdobně se v reálném čase evidují zaplacené zálohy (BAN nebo POK).
Informace o zaplacených zálohách jsou k dispozici v reálném čase.

Kromě této funkce je v systému několik funkcí, které samozřejmě nejsou zpracovávány on line. Jedná se o tyto funkce:

Sběr dat o odběrech
Jsou připravovány dávky pro sběr dat
Sebraná data jsou dávkově nahrána do systému a po kontrole jsou předána k dalšímu zpracování

Sběr dat o pohybech majetku
Jsou připravovány podklady pro evidenci změn
Změny jsou nahrávány průběžně v reálném čase

Generování fakturačních položek probíhá dvěma způsoby
Průběžně - položky se generují při ručním pořizování
Dávkově – na konci měsíce (případně několikrát v měsíci) na základě fakturačních položek odběratele a provedených zpracování odpočtů

Generování faktur se může provést v podstatě kdykoliv na základě spuštění úlohy generování faktur. Tato úloha provede následující operace:
Vystaví dávku faktur, které vygeneruje na základě položek k fakturaci a zaplacených záloh
Faktury zavede do subsystému VYF – tím se samozřejmě stanou součástí saldokonta
Faktury zaúčtuje do UCT
U všech použitých záloh a položek k fakturaci zapíše číslo faktury, na kterou byly zařazeny – do další fakturace tím pádem již nevstupují
Dávkový tisk do zadaného formuláře, případně možnost poslat fakturu e-mailem

Po provedení všech operací jsou samozřejmě zpracovaná data ve všech náhledech a sestavách hned zařazeny.

Při vytvoření systému byly především zajištěny tato vlastnosti:

Možnost vrácení veškerých zpracování pro opravu případných chyb
Možnost sestav z historie (je závislá na tom, od kdy jsou data do systému vložena)
Automatizace všech zpracování, kde je to možné a účelné.

1. Datová základna
Datová základna je součástí datové základny systému Sisyfos. Pro FVS bylo vytvořeno pouze rozšíření původní základny, a toto rozšíření se stalo organickou částí celé základny – díky tomuto se vlastně výstupy z vodného a stočného v reálném čase zařazují do všech sestav ekonomického systému.
Původní databáze je rozšířena o tyto části
Evidence obcí a odběrních míst
Evidence odběratelů a smluv
Evidence vodoměrů
Evidence odečtů a ostatních fakturovaných položek, včetně paušálů a srážkových vod
SIPO
VAKUS

2. Systém se konfiguruje pro konkrétního uživatele a má tyto možnosti
Kombinace odečtů a paušálů na jednom odběrním místě
Použití podružných vodoměrů
Nastavení parametrů fakturace
Více smluv s jedním odběratelem
Automatizované generování faktur na základě zpracování odečtů a paušálů včetně srážkových vod
Automatizované generování záloh
Statistiky

3. Evidence obcí a odběrních míst
Jedná se o základní informace o odběrních místech podle obcí. Tato evidence je v celém systému jako základní a všechny ostatní evidence jsou na odběrní místa vazbou napojeny. Evidence obsahuje základní vlastnosti odběrního místa
Přesná adresa
Období odečtu
Informace o vytvoření, případně ukončení.
Zařazení do trasy pro sběr odečtů

4. Evidence technických zařízení
Toto je evidence vodoměrů. O každém vodoměru jsou uložena jednak ekonomická data (cena, způsob odpisu atd.) a také technické parametry (typ, výrobce, rozměry, rok poslední kalibrace atd.)
Systém umožňuje tisky z této evidence podle různých parametrů (např. vodoměry ke kalibraci podle obcí na zadaný rok aj.) .
Umožňuje také hromadné zařazení a vystavení protokolu o zařazení a vyřazení vodoměrů. Pro výměnu vodoměrů umožní předtisk montážního lístku.

5. Evidence odběratelů a smluv
Evidence odběratelů je součástí organizací systému Sisyfos a díky tomu je umožněno použití veškerých zpracování a sestav fakturace a saldokonta.
Na odběratele je navázaná evidence smluv a tato evidence je použitá pro nastavení parametrů automatizované fakturace.
Ke každému odběrateli jsou přiřazeny parametry placení záloh, parametry fakturace a odběrní místa.

6. Odečty odběrů a paušály
Tato část systému je závislá na způsobu sběru odečtů a na technických zařízeních, která jsou pro sběr odečtů použitá.
Paušály lze nadefinovat podle parametrů a dávkově zpracovávat např. podle obcí. Systém umožní podle tras vytvořit dávky. Potom se provede sběr dat a dávka se zpracuje – připraví se pro generování faktur. Dávku lze případně po kontrole a odstranění chyb zpracovat znovu.

7. Fakturace
Pro tisk faktur lze použít předtisk (formulář – musí se připravit individuálně).
Pro generování faktur se berou data, která vzniknou zpracováním dávky odečtů a paušálů.
Pokud je fakturace roční a meziročně se mění sazby vodného a stočného, případně DPH, program rozdělí spotřeby podle dnů do starého a nového roku a pro každý rok použije příslušné sazby a příslušné sazby DPH. Pokud jsou odběrateli placeny zálohy a ve vyúčtování jsou použity 2 sazby DPH, program tyto sazby použije i pro vyúčtování záloh. Generování faktur probíhá automatizovaně podle dávek odečtů – obsluha si zadá další parametry – den vystavení, den zdanitelného plnění, způsob platby atd.
Při generování jsou faktury samozřejmě zařazeny do souboru vydaných faktur, tedy do saldokonta, a jsou také automatizovaně zaúčtované.
Faktury lze pak dávkově nebo jednotlivě tisknou.

8. Úhrady faktur a záloh
Úhrady faktur jsou umožněné takto:
Standardně, tj. bankou nebo pokladnou a párují se při vystavení pokladního dokladu nebo převzetí výpisu z banky (případně při pořizování výpisu)
Složenkou (VAKUS) – při tomto způsobu platby se faktury párují automaticky na základě přijetí souboru z pošty (seznam plateb)
Je možné shora omezit částku pro odběratele (např. 50 Kč), který platí zálohy, a pak lze tuto fakturu spárovat s první zaplacenou zálohou, kterou odběratel zaplatil.
Přeplatky je možné opět automatizovaně předat podle způsobu platby do systému POŠTA 2000 nebo vygenerovat příkaz k úhradě pro odběratele, kterým se přeplatek vrací převodem na účet případně zařadit do zaplacených záloh (v závislosti na uzavřené smlouvě).

Úhrady záloh jsou umožněné takto:
Standardně, tj. bankou nebo pokladnou a párují se při vystavení pokladního dokladu nebo převzetí výpisu z banky (případně při pořizování výpisu), do systému Sisyfos je vložená možnost párovat zálohy (a párují se automatizovaně stejně jako faktury, včetně zaúčtování).
Prostřednictvím SIPO 2000. Při použití tohoto způsobu se každý měsíc generují předpisy záloh pro příští měsíc (posílá se soubor do inkasního střediska). Platby se pak opět automatizovaně párují a párování se zaúčtuje. O párování se vytiskne protokol.
Systém umožňuje vystavování upomínek na nezaplacené faktury a zálohy.

 
© 2018 Vodné a stočné | Sisyfos ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: