Logo

Sisyfos | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software

Informační systém Sisyfos
Další články
Vodné a stočné
 
Poslední aktualizace

Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2017

Dále uvedené platí v plné výši od programové verze minimálně ze dne 18.1.2017, kdy datum programové verze je uvedeno v Hlavním okně aplikace Mzdy vpravo dole v závorce, kde musí být ...

Nové tarify od ledna 2017

Dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění ...

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017 s programem minimálně z 5.1.2017 I. Uzávěrka měsíce 12/2016 Pokud nejste povinni řešit nevyplacený čistý příjem za ...

KOPÍROVÁNÍ TRVALÝCH MZDOVÝCH SLOŽEK

Nově se dají kopírovat Trvalé mzdové složky zvoleného vztahu. Dají se kopírovat jen trvalé mzdové složky jako celek. Kopíruje se tedy celý obsah záložky "Trvalé složky". ...

Nová sestava „Zdravotně pojištění zaměstnanci“

Nabídka „Zdravotní pojištění“ v „Mzdy/Tisky měsíční uzávěrky“ je rozšířena na - Výkaz zdravotního pojištění = stávající sestavy, a na - Pojištění ...

 

Informační systém Sisyfos

Informační systém Sisyfos je určen pro velké, střední a malé organizace různého typu (prodejní organizace, výrobní organizace, příspěvkové a rozpočtové organizace).


Systém je složen ze dvou základních částí: ekonomika a řízení výroby. Ekonomika je vytvořena podle platné legislativy a je tedy platná obecně, řízení výroby je vždy zpracováno na konkrétní podmínky odběratele. Součástí Ekonomiky je i modul MZDY, který může pracovat i samostatně. Další částí, která může pracovat samostatně je Fakturace vodného a stočného.

Ekonomika si ve své základní verzi neklade jiné cíle, než splnění těchto požadavků:

  1. Uživatel musí mít možnost vytvářet si jednoduchými prostředky své vlastní účetní prostředí, které mu umožní sledovat stav a oběh hospodářských prostředků a jejich zdrojů, podle jeho vlastních požadavků, tj. tak podrobně, jak považuje za vhodné. K tomu slouží definování soustavy syntetických a analytických účtů. Na každém účtu totiž sledujeme hospodářské prostředky respektive jejich zdroje v jiné situaci, roli.
  2. Uživatel musí mít možnost jednoduchým způsobem nadefinovat organizační strukturu své organizace – systém středisek. K podrobnějšímu členění je v systému možno použít sledování zakázek, případně výkonů a možnost členění nákladů podle položek uživatelem nadefinovaného kalkulačního vzorce.
  3. Uživatel musí mít možnost v každém okamžiku získat požadovanou informaci ze systému.
  4. Systém nesmí umožňovat provést nekorektní účetní operaci, tj. operaci, která by nebyla zaúčtována na dvou účtech a to na opačných stranách těchto účtů. Nesmí umožnit provést účetní operaci neoprávněné osobě a bez zaevidování příslušného účetního dokladu. Tím je zajištěna kontrolovatelnost účetnictví.
  5. Systém musí být jednoduchý při ovládání a uživatelsky příjemný.

Samozřejmě, že v současnosti je při tvorbě systému použito nových technologií, které zajistí možnost bezpečného přístupu do systému s využitím Internetu.

Systém pracuje v reálném čase. To znamená, že všechny doklady, které jsou v systému pořizovány automaticky zaúčtuje již při jejich pořízení. K tomu je pouze třeba nastavit pravidla pro účtování jednotlivých typů dokladů.

Kromě účtování v reálném čase systém v reálném čase páruje závazky a pohledávky s platbami jak z banky, tak z pokladny. Systém rovněž podporuje tvorbu vzájemných zápočtů. Systém dokáže pracovat i s cizími měnami a při párování tyto měny kombinovat podle potřeby uživatele. Bankovní výpisy lze automaticky přijímat z internetu nebo jiných kompatibilních médií. Faktury lze automaticky odesílat elekronicky na určenou e-mailovou adresu. Informace o platbách jednotlivých faktur jsou uloženy v časových posloupnostech a lze je rovněž v reálném čase získávat.

Systém rovněž nabízí různé pohledy na datovou základnu, např. při procházení organizacemi lze získávat informace o pohledávkách a závazcích, jejich placení atd., při procházení položkami lze získat informace o stavech položek na skladech a o jejich pohybech od počátku roku.

Program Mzdy v systému Sisyfos je určen pro všechny typy a velikosti organizací (obchodní, příspěvkové i rozpočtové). Lze spočítat mzdu pro každý pracovně-právní vztah s libovolnou docházkou. Mzdy se dají účtovat na závody, střediska a zakázky. Elekronické odesílání výkazů. Elekronické odesílání uhrad za zaměstnance i za organizaci do všech typů bankovních domů.

Část ekonomika obsahuje tyto základní moduly:

Popis jednotlivých modulů je v odkaze DOWNLOAD

- účetnictví

- fakturace
o faktury došlé
o faktury vystavené

- platby
o pokladny
o banky

- saldokonto
o pohledávky
o závazky
o vzájemné zápočty
o evidence DPH

- sklady
o pohybové doklady
o objednávky
o rezervace

- mzdy
o personální agenda
o mzdy k výplatě
o výkazy

- majetek
o drobný majetek
o investiční majetek

Popis jednotlivých modulů je v odkaze DOWNLOAD / Dokumentace.

Na závěr je třeba říci, že systém je plně vložen do prostředí Windows a je funkční ve verzích W98 a vyšších. Lze využívat databáze Fire Bird a MS SQL. Server může mít operační systém Windows nebo Linux.

 
© 2018 Sisyfos | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů. Login