Logo

Nové tarify od ledna 2017 | Aktualizace sotware | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software

Nové tarify od ledna 2017

Dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo od září 2016, u 9. stupnice platových tarifů (u 9. přílohy), k úpravě platových stupňů a navýšení platových tarifů a dále došlo od listopadu 2016 k navýšení platových tarifů u stupnic platových tarifů (u příloh) č. 1, 3, 4, 5 a 7.
U zbylých stupnic platových tarifů (u příloh) č. 2, 6 a 8 a opětovně u stupnice č. 3, dochází dle uvedeného nařízení vlády ke změně platových tarifů od ledna 2017.

Proto vydáváme novou Tarifní tabulku zohledňující změny od ledna 2017.

Doporučujeme všem zaměstnavatelům ve veřejných službách a správě, kteří využívají tarifní tabulku a kterých se lednové změny tarifů netýkají, aby si tabulku přesto stáhli a naimportovali a tím si zajistili její plnou aktuálnost.

Stažení a import tarifní tabulky nebudou provádět ty organizace, které nemusí a nechtějí používat tarify podle nařízení vlády (hospodářské organizace) nebo ty organizace veřejných služeb a správy, které si vytváří vlastní systém tarifní soustavy.

Pokud chcete nebo musíte mít novou Tarifní Tabulku naimportovánu, pak přes informace v Hlavním okně aplikace Mzdy si tuto novou Tarifní tabulku nejprve stáhněte do zvoleného adresáře na svůj PC pod nabízeným názvem „MZ_TARIFNI_TABULKA“.
Stažená Tarifní tabulka je zazipovaná. Importovat do Sisyfosu ji můžete pouze rozzipovanou.
!!! Importovat budete rozzipovanou tarifní tabulku až v měsíci zpracování mezd 01/2017, tedy po měsíční uzávěrce 12/2016.

Postup při instalaci nové tarifní tabulky = při instalaci souboru MZ_TARIFNI_TABULKA:
1. Stažený soubor jste si rozzipovaný uložili do pracovního adresáře (složky), např. na C:\.
2. V základní nabídce zvolte „Servis / Export a Import tabulek.
3. V levé části okna „Export a Import Tabulek“ vyhledejte a označte (modrý pruh) soubor MZ_TARIFNI_TABULKA (pozor, ne MZ_TABULKA_TARIFU).
4. V pravé části uprostřed u Importu zatrhněte údaj „Vymazat původní tabulku“.
5. Klikněte na import.
6. Ve vyvolaném okně nazvaném „Otevřít“, v „Oblasti hledání“ vyhledejte Vámi uložený
soubor (dle bodu 1.) se stejným názvem MZ_TARIFNI_TABULKA a označte ho kliknutím.
7. Klikněte na tlačítko „Otevřít“. Import se provede po odsouhlasení vymazání tabulky.
8. Konec importu“ je signalizován pod tlačítkem „Import“.
9. Import ukončete křížkem v pravém horním rohu.
10. !!! Po ukončení importu vypněte Sisyfos a znovu ho zapněte.

Pokud si na import netroufáte, obraťte se na p. Laštovicu.

!!! Až po nainstalování nové tarifní tabulky (MZ_TARIFNI_TABULKA) můžete v nabídce MZDY/Roční zpracování/Dosazení tarifů provést ve mzdových údajích automatický přepočet tarifů na tarify nové.

V Jeseníku 02.01.2017
Laštovica

Poznámka:
Nová tarifní tabulka obsahuje tarify všech devíti stupnic za měsíce 01/2016 až 01/2017 (cca 1300 řádků na jeden měsíc).

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 09.01.2017
© 2018 Nové tarify od ledna 2017 | Aktualizace sotware | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů. Login