Přenesená daňová povinnost – týká se jen vybraných plátců DPH | Novinky ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Novinky     Přenesená daňová povinnost – týká se jen vybraných plátců DPH

Přenesená daňová povinnost – týká se jen vybraných plátců DPH

A. Daň na výstupu


a. Je třeba založit analytický účet pro přenesenou daňovou povinnost v účetní osnově.
Tento účet je třeba přidat do číselníku 50 s těmito údaji:
Ve sloupci H1 sazba DPH je 0
a ve sloupci H3 je „P“ (nemáte-li viditelný sloupec H3, tak si opravte počet hodnot z 2 na 3 (je to údaj za názvem číselníku))
Dále přidejte tento účet do obecných výkazů – Výkaz DPH, do řádku 25, číslo sloupce 1 a sloupec 2, operace +


b. V textu na vystavené faktuře musí být text „Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a. Příjemce je povinen provést zdanění.“ Tento text se dává na fakturu do konečných textů (Záložka Konečné texty, text je možné si předdefinovat na F2 do tabulky Texty).


c. Faktura je vystavena se sazbou DPH 0, účet DPH na položkách faktury je nově zařazený účet DPH


d. Položky (čísla) na faktuře musí odpovídat příloze novely zákona o DPH


e. S přiznáním DPH se odevzdává „Daňová evidence podle §92a“ , v programu je v nabídce Účetnictví - Výstupní sestavy – Výpis z evidence pro daňové účely


B. Daň na vstupu


a. Je třeba založit 2 analytické účty pro přenesenou daňovou povinnost v účetní osnově (pro základní a sníženou sazbu DPH).
Tyto účty je třeba přidat do číselníku 50 s těmito údaji:
ve sloupci H1 je příslušná sazba DPH
ve sloupci H2 je "V" jako vstup
a ve sloupci H3 je „O“ (nemáte-li viditelný sloupec H3, tak si opravte počet hodnot z 2 na 3 (je to údaj za názvem číselníku))
Dále přidejte tyto účty do obecných výkazů – Výkaz DPH do řádků 10 a 11, sloupec 1 a sloupec 2, strana DAL a do řádků 43 a 44, sloupec 1 a 2, strana MÁ DÁTI.


b. V rozúčtování faktury se musí dopočítat DPH a zaúčtovat včetně zadání daňového základu na stranu MÁ DÁTI (podle jednotlivých položek) a DAL ve stejné výši na příslušný účet podle sazby DPH.


c. Pro možnost zpracování „Daňové evidence podle §92a“ je nutné udělat ještě toto
U účtování DPH na stranu MD je třeba zadat do položky kalkulačního vzorce (OKV) položku dle přílohy novely zákona o DPH a do poznámky množství v jednotkách podle přílohy novely zákona.

Aktualizace sotware     NovinkyZáznam vložil Bronislav Krzystek dne 17.01.2012
 
© 2018 Přenesená daňová povinnost – týká se jen vybraných plátců DPH | Novinky ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: