Odesílání výkazů na ČSSZ přes VREP | Novinky ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Novinky     Odesílání výkazů na ČSSZ přes VREP

Odesílání výkazů na ČSSZ přes VREP

Se závěrem roku 2011 končí provoz Portál veřejné správy (PVS), který je nahrazen
Veřejným rozhraním pro e – podání, neboli VREP, přímo na webu ČSSZ.
Jednodušeji můžete nyní elektronicky zasílat výkazy na ČSSZ přes VREP s využitím programu „Software602 Form Filler“, který je volně a bezplatně šiřitelný.

Podmínky fungování:
a) Máte nainstalován program „Software602 Form Filler“.
b) Máte nainstalován svůj podpisový klíč (kvalifikovaný certifikát), vydaný poštou.
c) Spojíte se s příslušnou pobočkou ČSSZ ( pro Jeseník s paní Kovaříkovou) a přihlásíte se ke
službám zasílání formulářů na VREP (všech čtyř formulářů - viz bod 1.).
d) Stáhnete si verzi programu Sisyfos minimálně z 15.12.2011.

Princip zpracování:
a) v Sisyfosu vytvořenou sestavu exportujte do souboru XML s uložením do složky Formulare_CSSZ
b) v Sisyfosu u příslušné sestavy kliknete na tlačítko pro Komunikátor (jen při prvním spuštění sestavy musí být zatrhnuta Změna komunikátoru)
c) tím se spustí komunikátor – program „Software602 Form Filler“ a do něho se automaticky naimportuje příslušný soubor XML
d) při odesílání na VREP se data zašifrují a podepíší se vaším podpisovým certifikátem

Instalace programu „Software602 Form Filler“ a uložení čtyř zaslaných formulářů:
Následující dva body provedete jednorázově.

1. Vytvořte si na C: nebo na D: nebo na jiném disku adresář (složku) Formulare_CSSZ a do něj uložte čtyři k e-mailu připojené soubory (což jsou prázdné formuláře):
Eldp_29_VREP_20111026.zfo (Evidenční list důchodového pojištění)
ONZ_50_VREP_20111026.zfo (Oznámení o nástupu do zaměstnání)
nem_pri_29_VREP_20111026.zfo (Příloha k žádosti o:)
PVPOJ_32_VREP_20111026.zfo (Přehled o výši pojistného)

2. Stáhněte si z webové stránky http://www.602.cz/win/download_form_filler
instalační program „Software602 Form Filler 4.10“ pro Windows (EXE), prvním oranžovým tlačítkem Download a uložte ho do adresáře (složky) Formulare_CSSZ.
Potom jej v tomto adresáři (po dvojkliku nebo entru) spusťte. Podle pokynů Průvodce instalace se vám nainstaluje do C:\Program Files\Software602, program „Software602 Form Filler 4.10“ pro Windows. Současně se nainstaluje i program Software602 Print2PDF.
Na ploše se vytvoří dvě ikony.

Zpracování a odeslání výkazů:

1. ELDP - Evidenční list důchodového pojištění
V Sisyfos / Mzdy / Roční zpracování / ELDP od roku 2009 vytvoříte příslušný Evidenční list nebo listy. Kliknete na tlačítko Export a uložíte soubor ELDP09.XML do adresáře (složky) Formulare_CSSZ.

a) Jen při prvním spuštění kliknete (zatrhnete) Změna komunikátoru (nahoře, nalevo od období). Pak po kliknutí na tlačítko Komunikátor se

objeví dotaz Přiřadit Komunikátor? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu C:\ Program Files\
Software602\ 602XML\ Filler a označíte Filler602. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na komunikátor Software602 Form Filler.

Dále se objeví dotaz Přiřadit formulář? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte Eldp_29_VREP_20111026.zfo. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na formulář Evidenční list důchodového pojištění.

Dále se objeví dotaz Přiřadit data? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte Eldp09.xml. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se nastavíte na data Evidenční list důchodového pojištění.

Spustí se komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.

b) Při každém dalším spuštění už jen kliknete na tlačítko Komunikátor a tím spustíte komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.
(Při druhém a dalším spouštění se nezatrhává Změna komunikároru, zadané údaje z prvního spuštění jsou zapsaná v registrech a nemusí se znovu zadávat)


2. Oznámení o nástupu do zaměstnání
V Sisyfos / Mzdy / Pořízení dat / Zaměstnanci a výpočet mezd, záložka Přihl./Odhl. ČSSZ. Po doplnění a kontrole kliknete na tlačítko Uložení do XML a uložíte soubor ONZ.XML do adresáře (složky) Formuláre_CSSZ.

a) Jen při prvním spuštění kliknete (zatrhnete) Změna komunikátoru (vedle tlačítka Komunikátor), po kliknutí na tlačítko Komunikátor se

objeví dotaz Přiřadit Komunikátor? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu C:\ Program Files\
Software602\ 602XML\ Filler a označíte Filler602. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na komunikátor Software602 Form Filler.

Dále se objeví dotaz Přiřadit formulář? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte ONZ_50_VREP_20111026.zfo . Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Dále se objeví dotaz Přiřadit data? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte ONZ.xml. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se nastavíte na data Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Spustí se komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.

b) Při každém dalším spuštění už jen kliknete na tlačítko Komunikátor a tím spustíte komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.
(Při druhém a dalším spouštění se nezatrhává Změna komunikároru, zadané údaje z prvního spuštění jsou zapsaná v registrech a nemusí se znovu zadávat)

3. Přehled o výši pojistného
V Sisyfos / Mzdy / Tisky měsíční uzávěrky / Sociální pojištění a nemocenské dávky, v parametrech Výběr tisku se zatrhne Export do XML. Po ukončení prohlížení nebo tisku uložíte soubor PVPOJ.XML do adresáře (složky) Formuláre_CSSZ.

a) Jen při prvním spuštění kliknete (zatrhnete) Změna komunikátoru (vedle tlačítka Komunikátor), po kliknutí na tlačítko Komunikátor se

objeví dotaz Přiřadit Komunikátor? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu C:\ Program Files\
Software602\ 602XML\ Filler a označíte Filler602. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na komunikátor Software602 Form Filler.

Dále se objeví dotaz Přiřadit formulář? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte PVPOJ_32_VREP_20111026.zfo. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na formulář Přehled o výši pojistného.

Dále se objeví dotaz Přiřadit data? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte PVPOJ.xml. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se nastavíte na data Přehled o výši pojistného.

Spustí se komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.

b) Při každém dalším spuštění už jen kliknete na tlačítko Komunikátor a tím spustíte komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.
(Při druhém a dalším spouštění se nezatrhává Změna komunikároru, zadané údaje z prvního spuštění jsou zapsaná v registrech a nemusí se znovu zadávat)

4. Příloha k žádosti o nemocenskou
V Sisyfos / Mzdy / Tisky měsíční uzávěrky / Příloha k žádosti o nemocenskou, v parametrech sestavy, se po výběru konkrétního zaměstnance zatrhne Export do XML. Po ukončení prohlížení nebo tisku uložíte soubor NEM_PRI.XML do adresáře (složky) Formuláre_CSSZ.

a) Jen při prvním spuštění kliknete (zatrhnete) Změna komunikátoru (vedle tlačítka Komunikátor), po kliknutí na tlačítko Komunikátor se

objeví dotaz Přiřadit Komunikátor? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu C:\ Program Files\
Software602\ 602XML\ Filler a označíte Filler602. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na komunikátor Software602 Form Filler.

Dále se objeví dotaz Přiřadit formulář? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte nem_pri_29_VREP_20111026.zfo. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se
nastavíte na formulář Příloha k žádosti o:.

Dále se objeví dotaz Přiřadit data? Klik na Ano.
Objeví se okno Otevřít. V oblast hledání nastavíte cestu na adresář (složku) Formulare_CSSZ a označíte NEM_PRI.xml. Kliknete na tlačítko Otevřít. Tím se nastavíte na data Příloha k žádosti o:.

Spustí se komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.

b) Při každém dalším spuštění už jen kliknete na tlačítko Komunikátor a tím spustíte komunikátor Software602 Form Filler, ve kterém je natažen příslušný formulář již naplněný daty. Dále pokračujete podle bodu 5.
(Při druhém a dalším spouštění se nezatrhává Změna komunikároru, zadané údaje z prvního spuštění jsou zapsaná v registrech a nemusí se znovu zadávat)

5. Odeslání výkazů
Po zpracování některého z výkazů a uložení příslušného souboru XML do adresáře (složky) Formulare_CSSZ a kliknutím na tlačítko Komunikátor, se vám spustil komunikátor Software602 Form Filler. Ten si automaticky natáhl do příslušného formuláře výkazu vytvořená data.

V okně komunikátoru vidíte vyplněný výkaz a v horním řádku jsou ovládací ikony.
Když se na chvíli zastavíte kurzorem na ikoně, objeví se text, který vysvětluje co ikona dělá.

Ikonou s dvojím zatržením a textem Zkontrolovat formulář si můžete provést formální kontrolu dat.

Vlastní odeslání se provede kliknutím na ikonu se státní vlaječkou a textem Poslat podání přes portál veřejné správy. V okně Odeslání dat na portál veřejné správy, je vše přednastaveno, jen poprvé se musí vyplnit Variabilní symbol, pod kterým jste vedeni u ČSSZ. Kliknete na tlačítko OK.
V dalším okně následuje výběr vašeho podpisového certifikátu. Označíte svůj certifikát a kliknete na tlačítko OK.
Můžete sledovat průběh a stav odesílání výkazu, po úspěšném odeslání si můžete vytisknout nebo uložit protokol o odeslání.

Aktualizace sotware     NovinkyZáznam vložil Bronislav Krzystek dne 19.12.2011
 
© 2018 Odesílání výkazů na ČSSZ přes VREP | Novinky ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: