Denní výpis novinek v programu FVS | Novinky ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Novinky     Denní výpis novinek v programu FVS

Denní výpis novinek v programu FVS

7.3.2014
FVS - smlouvy - příloha - oddíly podle parametrů faktur. jendotlivých OM

3.3.2014
FVS - Bernartice - oprava tisku fa

27.2.2014
FVS - Bernartice - dávky - minimální odběr z konfigurace, ne podle počtu osob

26.2.2014
FVS - Bernartice - úprava tisku textů na fa FVS

25.2.2014
FVS - Smlouvy - úprava v tisku nových smluv - počet osob
- pořizovač odběratelé - úprava v Poznámce

24.2.2014
FVS - SIPO - možnost zvolit "Původní předpis"

20.2.2014
FVS - upomínky - 2. - posunutí textu nahoru, sestava upomínek - datum splatnosti fa, počet záloh FVS

14.2.2014
FVS - do smluv - přidán zvlášť tisk Přílohy

13.2.2014
FVS - tisk faktur - volba tisku "Faktury bez vyplněného e-mailu"
- tisk vodoměruů ke kalibraci - možnost volby vybrat "vlastní" vodoměry

12.2.2014
FVS - vratky - do pošty B - omezení velikosti názvu org.

10.2.2014
FVS - Dávky - OM se zastavenou vodou označeno červeně

30.1.2014
FVS - vytvoření souboru pro SIPO - 0.00 jako původní předpis (Domašovsko)

29.1.2014
FVS - Dodatek - úprava a generování záloh z dodatku - jen od aktuálního měsíce
- generování záloh v pořizovači odběratelů - omezeno právy (VAKVs)

27.1.2014
FVS - Dodatek - záloha podle výše předpisu u daného OM
FVS - Upomínky - zálohy - výčet upomínaných záloh od nejmladší po nejstarší

24.1.2014
FVS - úprava v tisku upomínek 2

22.1.2014
FVS - volba tisku fa FVS - částka >0 nebo <0

21.1.2014
FVS - Tisk Faktur verze 3 - tisk razítka
- smlouvy - dodatek - úprava výše zálohy při více OM - nesčítá se
FVS - úprava tisk záloh na fa - Vak Jes
- paušály - oprava v kontrole platnosti Do

15.1.2014
FVS - Smlouvy - úpravy v tisku smlouvy pro 2014 - pocet osob

14.1.2014
FVS - Smlouvy - úpravy v tisku dodatků, tisk smlouvy pro 2014
- ML - možnost zadat rok kalibrace nového vodoměru přímo v pořizovači ML (KVAK)

10.1.2014
FVS - Mont. Listy - úprava v nabídce nových ML
- Smlouvy - dodatky - účty pro zálohy

9.1.2014
FVS - smlouvy 2014 - uložení Refresh při tisku smlouvy

8.1.2014
FVS - Uzávěrka vodoměrů - oprava zrušení uzávěrky
- Servis - generování tabulky Vlastníci

7.1.2014
FVS - Mont. Lístek - kontrola stavu při zadání nového vodoměru
FVS - Mont. Lístek - úprava při tisku prázného
- Druh - název vodoměru
- tisk soupisu maj. - vodom. ke kalibraci - úprava podle datumu tisku
MAIL - v nastavení mailu vytvořeno pole pro potvrzení, zda chcete dostávat potvrzení o přečtení odeslaného emailu
FTP - předělané stažení nové verze programu. Opraveny bezpečnostní trhliny a ukládání nastavení. předělaný vzhled

6.1.2014
FVS - Mont. Lístek - úprava při tisku prázného
- Druh - název vodoměru
- tisk soupisu maj. - vodom. ke kalibraci - úprava podle datumu tisku

3.1.2014
FVS - sestava OM podle fakt. položek - třídění podle OM / Ulice

2.1.2014
FVS - smlouvy 2014

16.12.2013
FVS - odečtová karta - oprava - pro stav zpracování=4
FVS - sestava Platby - oprava
FVS - zobrazení tlačítka "Vytvořit dávku" podle stavu v konfiguraci pokud je neprázdný

10.12.2013
FVS - tisk ML - nová verze tisku

5.12.2013
FVS - oprava výpočtu paušálů s ohledem na platnost fakturačních položek
FVS - tisk upomínek - zvlášť pro upomínky záloh FVS

4.12.2013
FVS - KOnfigurace - přidán údaj "Koeficient minulé spotřeby" pro výpočet průměrné spotřeby (KVAK)

2.12.2013
FVS - smlouva - paušál osob z číselníku 333
- založení nového OM - nabídka čisla OM podle obce (Domašov)

26.11.2013
FVS - při vystavení k dobropisu k faktuře se vytvoří nová záloha, kde doklad platby je číslo dobropisu a subsystém je DOB,
která tvoří součet záloh k faktuře i v případě, že částka je 0 ale platba <> 0

25.11.2013
FVS - párování záloh - zamezení uložení NULL do úč. vět

18.11.2013
FVS - úprava pro tisk složenky - oprava zp. platby podle nového číselníku

15.11.2013
POK - párování se zálohou se provádí za období platby pokladního dokladu

13.11.2013
BAN - oprava párování záloh při převzetí VAKUS a vyprázdnění
účtu platby jak u plateb faktur tak i záloh

12.11.2013
FVS - přehled faktur - podle objemů TJ o organizací

7.11.2013
FVS - oprava dosazení průměrné spotřeby při vytváření dávky

6.11.2013
FVS - oprava výpočtu průměrné spotřeby pro Kvak Krnov

18.10.2013
FVS - Konfigurace - možnost zpracování paušálů osob na 1 desetinné místo množství
FVS - Fakturace - přidána úloha Přehled faktur

17.10.2013
FVS - Konfigurace - možnost volby zpracování paušálů po měsících,
jinak se počítá po dnech

16.10.2013
FVS - tisk upomínek pro FVS se složenkou i pro faktury jiné než FVS
FVS - varianta tisku faktur 8 pro obec Trnová

10.10.2013
FVS - načtení dávky do Psionu - poznámka VV - pokud není, doplní se mezera

7.10.2013
FVS - Tisk faktur VS - varianta Jeseník - tisk zaplacených záloh za více než 12 měsíců

4.10.2013
FVS - dodatek - při změně platby z SIPO na BAN - smaže spojovací číslo z předpisů záloh (kvůli párování)
- smlouvy - možnost tisknout text na smlouvu před podpisy (2. strana smlouvy)

3.10.2013
FVS - úpravy v pořizovači odběratelů - doplnění PSČ, otevření smlouvy
- vratky - platba faktury v hotovosti - vratka jako složenka

1.10.2013
FVS - oprava zpracování odečtů podružných vodoměrů

27.9.2013
FVS - úprava v tisku 2. upomínky - zálohy
FVS - oprava v zadání parametrů hromadného tisku upomínek

18.92013
FVS - oprava generování záloh - u těch OM, která nemají fakturaci, se stanovuje
výše zálohy podle posledního předpisu

16.9.2013
FVS - v seznamu OM a v odběratelích jsou místa se zastavenou vodou zbarvena červeně

15.9.2013
FVS - změna výpočtu slevy podle množství ve fakturačních položkách má 2 varianty:
1. množství slevy je v jednom řádku fakturační položky nesmí
mít vyplněno Platnost Do
2. množství slevy je v samostatném (prvním) řádku stejné položky
a musí mít vyplněno Platnost Do

11.9.2013
FVS - plat. kal. generované při odesílání fa e-mailem - tisk předpisu na jednotlivé OM
FVS - rozšíření odběratele (OB_ORGANIZACE_2) o údaj OBJEDNAVKA která se tiskne na
faktuře FVS, varianta 2, 4, 5, 6, 7
FVS - tisk 2. upomínky FVS - přidány informace o platbě, úprava nadpisů

10.9.2013
FVS - Generování záloh se provádí jen pro ta OM,
která mají období odečtu větší než 0

3.9.2013
FVS - hromadný převod stavu vodoměrů - oprava v nastavení období

30.8.2013
FVS - změny výpočtu průměrné spotřeby (mimo Vsetín) na základě počtu měsíců
historie, období odečtu odběrného místa a dělitele minulé spotřeby

29.8.2013
FVS - Nezaplacené faktury a zálohy - volba, jestli brát fa podle splatnosti od-do

27.8.2013
FVS - oprava tisku datumu OD na faktuře při kombinaci vodného a paušálu stočného

23.8.2013
FVS - pořizovač Odběratelé - přidána záložka Reklamace pro evidenci reklamací

22.8.2013
FVS - oprava možnosti editace textu upomínky 1 pro Vsetín
prostřednictvím nové záložky 1. upomínka Vs

21.8.2013
FVS - možnost editace textu upomínky 1 pro Vsetín
prostřednictvím nové záložky 1. upomínka Vs

15.8.2013
FVS - tisk Platby - možnost tisku pouze Nezúčtovaných řádků, nebo výběr Od-Do,
tisk faktury zúčtování

14.8.2013
FVS - Do konfigurace FVS přidán údaj "Korekce v dávce" pro
volbu zobrazení údaje Korekce v dávce odečtů
FVS - Smlouvy - pokud není smlouva uložena k odběrateli a zavírá se okno, objeví se upozornění
u odběratele - tisk Platby - volba Detail s tříděním podle OM a podle data splatnosti
Tisk paušálů - přidána poznámka

8.8.2013
FVS - při dělení plateb u párování plateb záloh BAN, POK a SIPO,
pokud je platba vyšší mnež součet záloh v období, tak se
zbytek platby přiřazuje k poslední záloze
- pro zpracování podružných vodoměrů se berou i fakturační položky 102, 103, 6 a 7

7.8.2013
FVS - Nečerp. zálohy oprava výběru datumu

6.8.2013
FVS - úprava tisku Zapl. zálohy u odběratele
- přidána sestava Platby po OM odběratele (tlačítko v pořizovači odběratelů)
- úprava sestavy Soupis majetku - stav 11
- upomínky obecné - tisk "patičky" na konci stránky za každým odběratelem
FVS - Zobrazení tlačítka zpracování v novém záznamu dávky odečtů na základě
stavu zpracování z konfigurace

31.7.2013
FVS - úpravy v tvorbě hromadných upomínek faktur a záloh FVS

29.7.2013
FVS - úprava sestavy Neplatiči

24.7.2013
FVS - dávka - úprava barev
- tisk smlouvy - úprava logo

16.7.2013
FVS - pokud se při párování záloh nenalde předpis záloh
pro dané období a je vytvářena nová záloha, hledá se účet záloh
v tabulce konfigurace DPH podle roku a pokud se ani tam nenajde,
bere se z konfigurace FVS
- oprava převzetí plateb SIPO

15.7.2013
FVS - BAN, POK - automatické uložení nastavení párování faktur nebo záloh
- změna jména odběratele se projeví i v OM

11.7.2013
FVS - konfigurace - možnost změnit text výsledné částky v tisku faktur
- oprava tisku záloh v tisku faktur

9.7.2013
FVS - výpočet paušálů - oprava výběru paušálů podle zadání trasy a období

5.7.2013
FVS - automatický výpočet spotřeby v odečtech při změně stavů
v pořizovačích OM a dávky
- výpočet paušálů - změny v pořadí zadávání paramertrů a možnost
editace vypočtených paušálů
- kumulace zaplacených záloh po měsících v tiscích faktur

3.7.2013
FVS - další opravy ve výběru nezaplacených faktur a záloh k upomínkám
FVS - tisk dodatku smlouvy - úprava tisku volitelného textu

2.7.2013
FVS - opravy ve výběru nezaplacených faktur a záloh k upomínkám
- oprava doplnění adresy při generování faktur pokud existuje
stejný název odběratele a jiné číslo a organizace jsou seřazeny
podle názvu odběratele

1.7.2013
FVS - tisk dodatku smlouvy - na volbu - podpisy na konci stránky

28.6.2013
FVS - tisk vratky - součet
- tisk smlouvy - Dolany - úprava textů

27.6.2013
FVS - oprava párování plateb SIPO se zálohami s doplatkem faktur do 100 Kč

26.6.2013
FVS - oprava výpočtu průměrné spotřeby v dávce odečtů
při použití dělitele minulé spotřeby z konfigurace

20.6.2013
FVS - oprava výpočtu paušálů při ukončení odběratele

19.6.2013
FVS - do paramerů tisku faktur přidán parametr "Faktury s nenulovou částkou"
- oprava tisku faktur ZH

14.6.2013
FVS - při generování faktur vypnutí případného filtru položek

13.6.2013
FVS - při zpracování odečtů k fakturaci se nyní zapisují i záznamy podružných
vodoměrů s odečtem spotřeby od hlavního u stejného odběratele
s nulovou cenou sazby, tedy i oceněného množství

11.6.2013
FVS - rozšíření poznámky v odečtech na 30 znaků
- oprava tisku upomínek záloh bez faktur
FVS - pořizovač OM - doplnění adresy - místa ze zadaného čísla obce
- tisk opisu dávky - poznámka
- tisk paušálů - název odběratele

10.6.2013
FVS - Odečty k fakturaci - oprava hlášení že není fakturační položka
při ukončení odběratele
- zúčtování záloh po OM se při generování faktur provádí podle
nastavení parametru konfigurace "Zúčtování všech záloh podle OM"
- tisk faktur - oprava tisku nevyužitých plateb s ohledem na
"Zúčtování všech záloh podle OM"

7.6.2013
FVS - Odečty k fakturaci - oprava hlášení že není fakturační položka
při ukončení odběratele
- zúčtování záloh po OM se při generování faktur provádí podle
nastavení parametru konfigurace "Zúčtování všech záloh podle OM"

6.6.2013
FVS - v úloze "Párování plateb se zálohami" se provádí také zaúčtování

5.6.2013
FVS - vypnutí filtru v položkách při generování faktur kvůli doplnění účtů atd.
FVS - smlouvy - dodatek - navedeni na vod. řád

4.6.2013
FVS - seřazení výběru nezaplacených faktur k upomínkách podle IČO
- odečty k fakturaci - oprava výpočtu slevy podle množství při
dělení odečtu na základě změny sazby v účtovaném období
- dávky - při načtení z Psionu - zaokrouhlení odečtů

28.5.2013
FVS - oprava chyby po otevření organizací z odběratelů v režimu editace a po F4 v organizacích

27.5.2013
FVS - oprava chyby po otevření organizací z odběratelů a editaci dokumentů
- Odběratelé - oprava signalizace prohlížení a editace po F4

22.5.2013
FVS - oprava dosazení průměrné spotřeby do odečtu
FVS - pořizovač paušály - zobrazí k danému OM aktuálního odběratele

21.5.2013
FVS - změna délky poznámky na 30 znaků v dávce odečtů

20.5.2013
FVS - tisk fa pro FVS - VAK Vs. - netisknout údaj Fakturoval
FVS - Generování záloh - oprava stanovení počtu měsíců pro výpočet
předpisu záloh podle OM

16.5.2013
FVS - oprava Smlouvy - dodatek - při navedení zálohy, když předchozí záloha=0
- tisk fa - Dolany - Spec. symbol

15.5.2013
FVS - ve výpočtu paušálů srážkových vod se datum OD stanovuje od data DO
posledního výpočtu paušálu. Pokud není, vezme se teprve ze zadání.
FVS - oprava tisk plat. kal. podpisy

14.5.2013
FVS - smlouvy - oprava tisk IČO pro VakJes

13.5.2013
FVS - Upomínky - při zrušení upomínky se ve faktuře přepíšou
Upomínka a Pořadí upomínky z předchozí upomínky pokud
existuje, jinak se vymažou
- ve výběru nezaplacených záloh k upomínkám doplněn název odběratele
a možnost F2 na IČO
FVS - smlouvy - odhláška - oprava v poštovní adrese

9.5.2013
FVS - Upomínky - při zrušení upomínky se ve faktuře smaže
nejen údaj Upomínka ale i Pořadí upomínky

7.5.2013
FVS - Dávka - nápočet celkové spotřeby u výměny vodoměru i u stavu zpracování < 9
- Konfigurace - přidán údaj "Stav vytvořené dávky"

2.5.2013
FVS - plat. kal. - tisk Rozpis po OM, při zatržení volby "Dělit platby" v konf.

30.4.2013
FVS - do parametrů generování faktur k údaji "Způsob platby" přidáno zatržítko "Z parametrů fakturace"
pro možnost individuálního doplnění způsobu platby pro jednotlivé odběratele

26.4.2013
FVS - Paušál srážkových vod rozšířen o údaje Podnikatel. plocha a užitná plocha,
ze kterých se vypočte koeficient, kterým se vynásobí M3

25.4.2013
FVS - Tisk upomínek - změna nadpisu Upomínka za vodné stočné - na Upomínka
FVS - úprava tisku faktur VS, varianta tisku 7 - KVAK Krnov

23.4.2013
FVS - hromad. zařazení, přesun - vodoměry - přidán výběr z číselníku,
ev.vodoměrů - úprava podle práv editace
FVS - varianta tisku faktur 7 - KVAK Krnov

22.4.2013
FVS - Optimalizace rychlosti generování faktur - zrychlení o asi 10 %

17.4.2013
FVS - rozšíření údaje E_MAIL na 45 znaků
FVS - nečerp. zálohy - volba tisk pouze odb. s více oM

16.4.2013
FVS - nečerp. zálohy - volba tisk pouze odb. s více oM
FVS - nový číselník 119, který slouží k odfiltrování typů organizací
v pořizovači organizací pomocí výběru přes ComboBox "Typ"

11.4.2013
FVS - Pokud se v číselníku 511 (Druhy faktur) v Hodnotě 6 objeví "SV" pak se při
generování faktur neberou zálohy
- oprava výpočtu paušálů

7.4.2013
FVS - oprava chyby ve zpracování dávky k fakturaci v případě že
podružný vodoměr má stejného odběratele jako hlavní

28.3.2013
FVS - oprava zpracování dávky k fakturaci

27.3.2013
FVS - oprava generování předpisů záloh

26.3.2013
FVS - úprava v tisku složenek na faktuře VaK
- platební kalendář - úprava nadpisu

25.3.2013
FVS - změna výběru a zpracování nezaplacených faktur a záloh

22.3.2013
FVS - do výběru nezaplacených faktur k upomínkám se berou jen s částkou větší než nula
FVS - pokud je v konfiguraci uvedena hodnota minimálního odběru, u OM, kde je zaškrtnut
minimální odběr a spotřeba jej nedosahuje, provede se dopočet vodného do minimálního
odběru podle počtu uvedených osob a vygeneruje se jako položka 102.

18.3.2013
FVS - Oprava chyby v pořizování paušálů

15.3.2013
FVS - vratky - složenky B - oprava v převodu adresy
- tisk záloh odběratele - poznámka
- seznam odběratelů - oprava
- Rajec- Jestrebi - uprava tisku faktury

14.3.2013
FVS - do tisku faktur varianta Jeseník přidán text o použití minimálního odběru podle konfigurace

13.3.2013
FVS - do konfigurace přidány ůdaje "Minimální odběr samostatných OM" a "Minimální odběr podružných OM" v m3
- do OM přidán údaj "Minimální odběr" (zaškrtávací políčko)
- do dávky odečtů přidán ůdaj "Korekce"
Tím se ovlivňuje údaj "Spotřeba" v dávce odečtů:
- Pokud je u OM zaškrtnut "Minimální odběr", ve spotřebě se objeví hodnota
minimálního odběru vynásobeného počtem osob.
- Pokud se vyplní "Korekce", napočítá se do spotřeby.
Spotřeba = Konečný stav - Počáteční stav + Korekce.
Slouží pro zadání spotřeby u míst bez vodoměru.

8.3.2013
FVS - úprava tisku smluv- VAK Jes.

7.3.2013
FVS - oprava tisku Seznamu odb. míst - SV

5.3.2013
FVS - úprava tisku Výpočtu SV podle nových koeficientů Lokalit
FVS - úprava tisku sestavy Odběratelé / seznam odb. míst - volba hromadný tisk odběratelů s výpočtem SV

4.3.2013
FVS - změna ve zpracování odečtů k fakturaci
FVS - oprava tisku záhlaví sestavy Fakturace s rozpočtem

3.3.2013
FVS - Změny ve výpočtu M3 srážkových vod:
- v úloze Paušály -> Pořízení dat -> záložka Koeficienty vytvořena tabulka koeficientů lokalit VS_PAUSAL_KOEF, která je naplněna koeficienty
z číselníku 335 a pro Vsetín novými koeficienty s datem platnosti od 1.3.2013
- V tabulce paušálů srážkových vod se hodnota M3 vypočítává pouze orientačně z poslední platné hodnoty koeficientu k aktuálnímu dni
- Ve výpočtu paušálů k fakturaci se M3 vypočítávají na základě fakturačního období Od a Do a data změny koeficientů podle dnů jejich platnosti

1.3.2013
FVS - vratky - načtení účtů pro banku - úprava

28.2.2013
FVS - vytvoření tabulky koeficientů lokalit

25.2.2013
FVS - sestava Odběratelé s rozpočtem - s uložením vytvořené sestavy

22.2.2013
FVS - oprava tisku upomínek

19.2.2013
FVS - plat. kal. - oprava tisku IČO
FVS - vratky - úprava převod do banky

18.2.2013
FVS - Sestava odběrních míst podle fakt. položek - pro tisk jen stočného přidán Vodoměr a rok kalibrace
- Vratky - pošt. poukázky B - kódování Latin2
FVS - Mont.l. - výběr odběrních míst a odběratelů - úprava výběru

15.2.2013
FVS - Sestava odběrních míst podle fakt. položek - přidána volba "odběratelé s pouze zvolenými fa.položkami"
FVS - oprava výpočtu odečtů k fakturaci v případě výměny vodoměru jako prvního odečtu u nového OM

14.2.2013
FVS - rozšíření konfigurace o údaje pro posílání poukázek B
Vratky - varianta pro posílání pošt. poukázek B

13.3.2013
FVS - úprava tisk VS fakt. - Dolany

12.2.2013
FVS - úprava tisku mont. lístku pro VaK Jes,
oprava tisku smlouvy
sestavy Fatkurace s rozpočetem na klasifi., a Fakturace s porovnáním min. let - ukládají se do pom. tabulek

11.2.2013
FVS - oprava sestavy Odběratelé s rozpočetem
FVS - tisk faktur varianta Jeseník netiskne IČO ani číslo organizace pro typ organizace 2
FVS - do tabulky VS_VAZBA_ORGAN přidán údaj POCET_OSOB
FVS - do pořizovače paušálů přidán odběrate

6.2.2013
FVS - pro soupis vodom. ke kalibraci - umístění (ne VAK Vsetín)

30.1.2013
FVS - oprava výpočtu slevy stočného v kombinaci s výměnou vodoměru a více sazeb

29.1.2013
FVS - změna fontu v tisku faktur - varianta Vsetín
FVS - smlouvy - dodatek - oprava v generování záloh - datum do
FVS - oprava výpočtu slevy stočného v kombinaci s výměnou vodoměru a více sazeb

28.1.2013
FVS - hromadné zařazení vodoměru - rozšíření pro inv. čísla na více míst

27.1.2013
FVS - při odeslání faktury e-mailem přidán text
'Tento e-mail je vygenerován programem automaticky – NEODPOVÍDEJTE NA NĚJ !'
- v tisku faktur varianta Vsetín rozšíření čísla vodoměru na 11 znaků

24.1.2013
FVS - oprava zpracování odečtů k fakturaci - při zpracování výměny vodoměru
se neprovádí odečet podružných vodoměrů
FVS - tisk plat. kal - oprava tel. - Vsetín
tisk smluv - Rodné číslo - Jeseník
FVS - Tisk faktur - varianta Jeseník - se složenkou

23.1.2013
FVS - změna tisku oddběratele na faktuře varianta Jeseník

21.1.2013
FVS - vodoměry - rozšíření k dálk. odečtům o datum pořízení
- sestavy soupis majetku - tisk údajů k dálk. odečtům
- smlouvy - přihláška / odhláška - nabídne výběr nového hl. OM

16.1.2013
FVS - tisk fakturace s rozpoctem - oprava tisku nadpisů obcí
- tisk fakturace po obcích - v detailu přidán název organizace
FVS - nová sestava do Výstupy / zálohy / zúčtované zálohy

15.1.2013
FVS - oprava tisku platby záloh pro příští období na faktuře
- tisk adresy odběrných míst v tisku faktur - varianta Jeseník
FVS - tisk smlouvy - dlouhý název organizace - zmenšeným písmem

14.1.2013
FVS - do tisku faktur - varianta Jeseník přidán text pro doplatky
'Vzhledem k zanedbatelné výši doplatku tento neplaťte. Bude převeden do následujícího roku. Děkujeme.'
pro přeplatky
'Tento přeplatek neplaťte! Bude převeden do záloh následujícího roku! Děkujeme.'

10.1.2013
FVS - oprava výpočtu paušálů po dnech s ohledem na přestupný rok

9.1.2013
FVS - Generování záloh podle hlavních OM - mimo odhlášená OM

7.1.2013
FVS - dávka odečtů - při dvojkliku na řádku odečtu se zpracuje jeden záznam a označí se
jako zpracovaný individuálně a při hromadném zpracování se již nezpracovává
- při vyplnění konečného stavu se do datumu odečtu, pokud je prázdný, zapíše
datum odečtu uvedené v záhlaví
- nová tlačítka pro zpracování paušálů, kdy po kliknutí se objeví úloha zpracování
paušálů s parametry dávky odečtů
- tisk faktur - nezobrazují se zaplacené a nezaplacené zálohy pokud nemají částku nebo částka je 0
- oprava zpracování dávky - neruší se předem vypočtené paušály se stejným číslem dávky

4.1.2013
FVS - zohlednění přestupného roku při výpočtu paušálů

3.1.2013
FVS - tisk plat. kalendáře - úprava DPH v textu
FVS - generování faktur - odstranění havárie výpočtu rozšířením pole odběrných míst pro
jednoho odběratele z 50 na 500

19.12.2012
FVS - nové sestavy Fakturace - oprava výběru dat

18.12.2012
FVS - přidán tisk upomínek za období

17.12.2012
FVS - přidán výběr podle odběratele v hromadných upomínkách záloh
FVS - smlouvy - oprava při vytvoření záloh - kontrola HlOM¨
- úpravy v tisku pro Vak Jes

16.12.2012
FVS - změny v hromadných upomínkách záloh

13.12.2012
FVS - Výpočet paušálů - opravy ve stanovování období
FVS - dávka, odb. místa - modře označeny vodoměry s dálkovým odečtem
- při odhlášení hll. OM - nabídka výběru nového OM - spotřeba, dorovnání záloh podle nového hl. místa
- smlouvy - dodatek - generování záloh pouze do obd. Hl. OM
- drobné úpravy v tisku smlouvy pro Vak Jes
FVS - Pokladna - pokud je v číselníku 553 v hodnotě 6 znak Z, pak se automaticky nastaví na párování se zálohama

11.12.2012
FVS - Odběrná místa - při přidání nového místa se údaj "Adresa-místo" kopíruje z předchozího záznamu
FVS - opis dávky - odečt. karta - jen OM bez konečného stavu
- Neplatiči - oprava - prázdná faktura zúčtování

10.12.2012
FVS - odběrná místa - paušály - oprava chyby vznikající po opuštění sloupce "Místo" v režimu editace
- v seznamu OM červeně vyznačeno, pokud je u záznamu poznámka
- nezaplacené zálohy - výběr podle sektoru

7.12.2012
FVS - zrychlení sestav fakturace - s rozpočtem K1,K2,K3 vč. zaokrouhlené
- porovnání s min. obdobím
- Souhrn dle cen

6.12.2012
FVS - změna výpočtu slevy vodného a stočného zadávaného pomocí množství nebo procenta
ve fakturačních položkách odběrného místa
- vráceno zpět na zadávání hodnot v kladných číslech
FVS - oprava výběru hlavních OM při generování záloh jen u hlavních OM

5.12.2012
FVS - Ve výběru nezaplacených záloh k upomínkám je možno označit blok záznamů
pomocí kláves SHIFT+šipka dolů/nahru a tento blok pomocí F8 zrušit
FVS - změna výpočtu slevy vodného a stočného zadávaného pomocí množství nebo procenta
ve fakturačních položkách odběrného místa
FVS - oprava chybného tisku údaje "Období zúčtování OD" na tisku faktur kde je jen paušál

4.12.2012
FVS - oprava v řazení řádků paušálů va tisku faktury
POK - změna v převzetí nezaplacených záloh při párování v pokladně

30.11.2012
FVS - oprava výpočtu při zpracování odečtů k fakturaci u podružných vodoměrů při odpočtu od hlavního

29.11.2012
FVS - opis dávky - přidán znak D u dálkových odečtů a podtržení čísla vodoměru
opis dávky jako Odečtová karta - pro ruční vstupy
- smlouvy - drobné úpravy tisku smlouvy
FVS - smlouvy - datum pro předpis záloh - oprava
- seznam OM - úprava tisku
FVS - do párování pokladních dokladů se zálohami se neberou nezaplacené zálohy
které mají datum splatnosti menší než datum poslední zaplacené

27.11.2012
FVS - opravy výpočtů ve výběru nezaplacených záloh k upomínkám

26.11.2012
FVS - drobné opravy ve výběru nezaplacených záloh k upomínkám

23.11.2012
FVS - nová varianta tisku faktur číslo 6 pro Dolany
- před tiskem faktur možnost volby posunu levého i horního okraje
papíru pro synchronizaci s tiskem ve formuláři a na složence

21.11.2012
FVS - vodoměry - úprava údajů pro dálkové vodoměry, zohlednění v odeslání dávky do PSIONU
- nová úloha Odečty / Načtení odečtů z Veolie

15.11.2012
FVS - smlouvy - úpravy - č. účtu dle konfigurace, podpisy
- úprava sestav pro položku 7
FVS - vyhledávací centrum - nezahrnovali se odběratelé s ukončeným vodoměrem
- úprava tisku výměny vodoměrů, hromadné zař., vyřazení - součtování ks
- žádost o opis vodoměru - přidáno razítko
- pořizovač vodoměrů - rozšíření o údaje pro dálkový odečet
- odeslání dávky do PSIONU - předávání údajů o dálkovém odečtu

13.11.2012
FVS - možnost změnit typ upomínky

8.11.2012
FVS - párování plateb se zálohama je upraveno o dělení plateb záloh na jednotlivá
odběrná místa. To se v konfiguraci FVS nastavuje podle
údaje "Dělit platby záloh".
- doplnění ulice při přidání záznamu v dávkce odečtů
- opravy v obecném tisku upomínek - tisk VS a tisk banky a účtu podle konfigurace VS

5.11.2012
FVS - zpracování odečtů pro položku 7 (předané stočně)

1.11.2012
FVS - oprava hromadn0ho tisku upomínek záloh

30.10.2012
FVS - Rozšíření obecného tisku upomínek o upomínky záloh

29.10.2012
FVS - tisk faktur - úprava pro Dolany
FVS - Výstupy - Pohledávky

26.10.2012
FVS - Vytvoření nového tisku faktur FVS varianta 5 pro VAK Jeseník s možností tisku na více listů

25.10.2012
FVS - rozšíření tabulky smlouvy
FVS - Ukončení odběru na hlavním místě vyplněním datumu Do:
- u odběrného místa v pořizovači OM,
- u vazby odběratele na OM v pořizovači OM
- nebo u vazby odběratele na OM v pořizovači odběratelů.
Přitom se provede výběr nového hlavního OM. Po výběru se
provede zrušení nezaplacených záloh po datu ukončení.

24.10.2012
FVS - oprava tisku faktur verze VAK Jeseník

19.10.2012
FVS - smlouvy - přidán údaj Zastoupen2 a rozšířen údaj Zastoupen, úprava tisků s tím související
Upomínky - pro VaK - nulové IČO jako zvláštní případ v jednorázových fakturách - neslučuje upomínky, tiskne adresu z faktury,
úprava převzetí faktur z laboratoře - prázdné IČO jako "0"

16.10.2012
FVS - nové smlouvy - úprava textu v příloze pro VTS
- oprava tisku faktury se složenkou, varianta 3
- oprava tisku faktury varianta 5

11.10.2012
FVS - úprava tisku faktury verze 3 - pro SV

10.10.2012
FVS - oprava generování faktur u odběrných míst jednoho odběratele které se fakturují samostatně

5.10.2012
FVS - doplnění subsystému "ZAL" do párovací věty při převádění přeplatků do 100 Kč do záloh

3.10.2012
FVS - nová varianta generování záloh závislá na nastavení údaje
"Generovat zálohy jen u hlavního OM" v konfiguraci FVS. Funguje tak, že
pokud je vybráno hlavní OM, vyytvoří se předpisy záloh i pro vedlejší OM odběratele
a pokud je vybráno vedlejší OM tak se předpis nevytvoří

1.10.2012
FVS - možnost volby vzdálenosti levého mokraje papíru při
tisku 1.upomínky a upomínky se složenkou

26.9.2012
FVS - Odběratelé - opravy v záložce Odběrná místa

25.9.2012
FVS - Poznámka v pořizovači Odběratelů
FVS - Mont. Lístek - název organizace
FVS - oprava pořizovače odběr. míst - zablokované zapisování do údajů Lokalita, období odečtu ... atd.
FVS - Přeplatky do 100 Kč - možnost volby datumu platby záloh a datumu spárování s fakturou
buď podle datumu vystavení faktury nebo podle datumu ze zadání
FVS - oprava stavu, kdy při otevřeném pořizovači Odběratelé a stavu editace se otevře
pořizovač Odběrných míst se stejným záznamem ve VS_VAZBA_ORGAN a po F4 se objeví
hláška "Record already locked"

19.9.2012
FVS - pořizovač odběratelů - tlačítko Uložit u Poznámky
- úprava v tisku zapl. záloh
- paušály - adresa podle obce + OM

18.9.2012
FVS - fakturace po obcích - varianta tisku jen z faktur
- odhlášky - úprava tisku čísla účtu
- smlouvy - odhlášky - doplnění obce podle PSČ
- pokud je více OM, smlouva se neukončuje
FVS - oprava chyby vzniklé v pořizovači Odběratelů v záložce Odběrná místa po F4

11.9.2012
FVS - hromadné upomínky záloh v úloze "Nezaplacené faktury a zálohy"

10.9.2012
FVS - zapl. zálohy - rozčlenění a součtování po dnech

4.9.2012
FVS - plat.kal - tisk č.smlouvy i pro FO
plat. prik - Inkaso

29.8.2012
FVS - Evidence - Zálohy - oprava možnosti přidat záznam (F7) i v uzavřeném období
- Generování záloh - přidána možnost "Generovat jen na hlavní OM", to znamená,
že u hlavního OM odběratele se generuje předpis jako součet všech předpisů,
u ostatních OM odběratele je předpis záloh 0

27.8.2012
FVS - Evidence - Zálohy - možnost přidat záznam (F7) i v uzavřeném období

24.8.2012
FVS - plat. kalendář - ban. účet podle konfigurace
- oprava chyby při tisku faktur z odběratelů

23.8.2012
FVS - při párování záloh přidána hláška, pokud se nenajde nezaplacená záloha v daném období
- přidáno hromadné párování pokladních dokladů se zálohami
- Opravy pořizovače odběrných míst

17.8.2012
FVS - tisk smouvy - výpočet SV - zohlednění jiného majitele
- vrácení přeplatku - možnost hotově
FVS - opravy párování plateb se zálohami a přidán výběr banky

16.8.2012
FVS - word dokumenty z pořizovače Odběratelů
- Odhláška - aktualizované údaje ze smlouvy

-dbexpint.dll nahraný v adresáři kde je FVS.exe způsobí to, že z odběratelů
zmizí ti, kteří nemají číslo odběratele - nejsou odběratelé FVS.

15.8.2012
FVS - Přidána varianta tisku faktur č.5 pro VAK Jeseník

14.8.2012
FVS - oprava výpočtu m3 při výpočtu srážkových vod
- při přidání nového odběrného místa se automaticky dosadí majitel "0"

13.8.2012
FVS - plat. kalendář - úprava datum, telefon
FVS - Konfigurace - přidán údaj "Varianta tisku faktur" s vazbou na číselník 950
kde položky mohou zatím být:
1 - varianta Vsetín
2 - standardní Alef
3 - varianta Rájec
- Konfigurace - přidán údaj "Bankovní účet faktur" kde je možno vyplnit
bankovní účet dodavatele z číselníku 552, který se převezme na fakturu
při generování faktur

31.7.2012
FVS - servisní úloha - oprava čísla OM

29.7.2012
FVS - gen. záloh - počet měsíců pro výpočet výše zálohy se bere od posledního ostrého odečtu, před poslední dávkou

24.7.2012
FVS - smlouvy - tisk seznamu OM - jen ta OM, která přísluší současně Vlastníkovi i odběrateli

10.7.2012
FVS - kopírování údajů z předchozí věty při přidávání vět v pořizovači záloh

4.7.2012
FVS - oprava textů v tisku smlouvy paušál SV
- oprava v tisku dodatku SV

3.7.2012
FVS - oprava odběrného místa při odečtu podružného vodoměru od hlavního
při zpracování odečtů k fakturaci

- při párování přeplatků do 100 Kč se zálohami se do párovací věty jako
datum platby uloží datum platby zálohy a u těch. kde se vytváří nová
zaplacená záloha tak datum ze zadání

2.7.2012
FVS - oprava tisku přijatých plateb v rekapitulaci při tisku faktur
ve variatě tisku pro Zlaté Hory

28.6.2012
FVS - nová sestava - Platby/Sestava VAKUS

21.6.2012
FVS - při generování záloh se vytvářejí předpisy záloh pro všechny způsoby platby

20.6.2012
FVS - pokud je odběrné místo označeno jako "Fakturovat samostatně" , pak se
při generování faktur automaticky vystavují faktury podle jednotlivých
odběrných míst

6.6.2012
FVS - Generování a tisk faktur - změna určení jestli se jedná o měsíční fakturaci
z období odečtu odběrného místa - původně 10 a 11 a nyní 0

31.5.2012
FVS - protokol Přeplatky / doplatky - součty
- smlouvy - u sektoru 0 - možnost zadat č. bankovního spojení

29.5.2012
FVS - evidence odeslání smluv - rozšíření, úpravy při zadávání
FVS - OB_ODBERATELE_ZALOHY a VS_DAVKY_ZALOH údaj UCET_BANKY rozřířen na 20

25.2.2012
FVS - Odběratelé -> odběrná místa -> odečty - oprava definice indexů u tabulky odečtů

24.5.2012
FVS - Smlouvy - evidence odeslaných smluv a dodatků
FVS - vratky - oprava při načítání částečně spár. fa

15.5.2012
FVS - generování faktur - pokud je Variabilní symbol odběr. místo, tak se
přebírají zálohy všech odběrných míst uvedených v odečtech k fakturaci

10.5.2012
FVS - pro Dolany - úprava nadpisu v tisku smlouvy

15.4.2012
FVS - generování záloh - oprava stanovení předpisů záloh v případě
hlavního a podružného odběrného místa
- Pokud se konec starého a začátek nového předpisu záloh překrývají, ukončí se starý předpis
a zruší i nezaplacené předpisy záloh od tohoto datumu

12.4.2012
FVS - smlouvy tisky - načtení rejstříku, tel, místo z Provozovatele
FVS - generování záloh - oprava stanovení počtu měsíců pro výpočet
výše předpisů záloh

11.4.2012
FVS - v tisku faktur pro Rájec doplněn druhý řádek odběratele
- převzetí plateb SIPO - do data spárování se dává datum
ze zadání parametrů zpracování

6.4.2012
FVS - výpis záloh odb. - volba Netisknout odhlášené

3.4.2012
FVS - tisk Zálohové platby odběratele - poštovní adresa a daňová adresa
FVs - při párování přeplatků do 100 Kč se zálohami se nejprve hledá předpis záloh v zadaném období.
Pokud se nenajde, hledá se poslední předpis záloh. Pokud se nenajde i ten, použijí se údaje
z poslední předepsané zálohy. Pokud se ani ta nenajde, nelze fakturu spárovat a tato
skutečnost je zapsána do protokolu. Spárovat ji lze pak když se do předpisů záloh zapíšou
příslušné informace.
FVS - tisk smluv - úpravy

29.3.2012
FVS - Oprava tisku faktur s ohledem na 3 sazby DPH
FVS - smlouvy - úprava v tisku smluv dle požadavků, dodatek - evidence, kdo vystavil
FVS - Rozšíření tisku faktur pro FVS Rájec o konečné texty

27.3.2012
FVS - oprava v tisku smlouvy - přeplatek

16.3.2012
FVS - Oprava tisku 1. upomínky v hromadném tisku

14.3.2012
FVS - Tisk faktur se složenkou - pokud je částka faktury menší
než údaj "Nedoplatky a Přeplatky do" v konfiguraci (původně 50),
netiskne se složenka ale text N E P L A Ť T E

8.3.2012
FVS - Přeplatky - pokud odběratel s přeplatkem nemá platný předpis záloh,
je to při zpracování přeplatků vytištěno do protokolu

29.2.2012
FVS - Odběr. místa - přidány údaje HLAVNI_OM a FAKT_SAMOSTATNE
Odběratelé - přidán údaj FAKT_PO_OM

20.2.2012
FVS - úpravy tisku 2. upomínky - přidáno číslo domu

19.2.2012
FVS - úpravy tisku 1. a 2. upomínky a nový soubor "2.upominka.rtf", který je nutno
načíst v upomínkách v záložce "2.upomínka VS"

17.2.2012
FVS - zapl. zalohy - tisk s koefic.DPH pro rok 2012

10.2.2012
FVS - nová sestava Nezúčtované zálohy po rocích do Výstupy / Zálohy
FVS - Vratky a Přepl./Přeplatky - přidáno zadání datumu platby záloh

8.2.2012
FVS - dodatek - změna č.popisné - přepíše i "prázdnou" adresu
- sestava Soupis majetku - převedeno obd. odečtu na trasy
FVS - oprava výběru záloh k upomínkám
- tisk 2. upomínky včetně upomínky záloh

3.2.2012
FVS - generování faktur - Oprava výběru položek k fakturaci. Když existuje v odběratelích
více záznamů se stejným číslem odběratele tak to vybíralo tolikrát, kolik jich bylo.
(město ZH)

2.2.2012
FVS - tisk karty OM - možnost omezit tisk odečtů rokem
- gen. ML - přidány volby trasy
- tisk ML - tisk trasy na ML
- Fakturace s rozpočtem a Fakturace s porovnáním min. roku - přepracováno na trasy

31.1.2012
FVS - zpracování paušálů s vypočtenou nulovou spotřebou,
to znamená i s nulovým počtem osob

30.1.2012
FVS - dávky - implicitně nový PSION
- při zadání dávky ručně - dotáhne se aktuální vodoměr k OM

24.1.2012
FVS - pořízení odběratele - oprava vkládání nových vět

23.1.2012
FVS - generování faktur - převzetí všech záloh podle konfigurace

19.1.2012
FVS - zmeny pro nove oznaceni zp. platby
- výpočet paušálů podle trasy

18.1.2012
FVS - Konfigurace
- přidán údaj "Kód OZ", "Číslo organizace" a "Kód poplatku"
pro potřebu generování záloh SIPO
- přidán údaj "Zúčtování všech záloh"

13.1.2012
FVS - Konfigurace
- přidán údaj "Počet měsíců historie" propotřebu výpočtu průměrné spotřeby
- přidány údaje "Var. symbol = 3 + číslo odběratele" a "Var. symbol = číslo odběrného místa" pro určení způsobu jak se stanovuje variabilní symbol v zálohách.
FVS - tisk soupis odb. s nezúčt. zálohami - nebere zálohy s částkou 0
FVS - při generování faktur se do HS_OBJEDNAVKA vyplňuje číslo odběratele

12.1.2012
FVS - Tisk poštovních adres v tisku faktur FVS pro Rájec
a oprava tisku nevyužitých plateb pokud nejsou zálohy převzaté na fakturu
- dávka - oprava výpočtu průměrné spotřeby - neberou se nevyfakturované
- variabilní symbol v zálohách pro Rájec je číslo OM, pro ostatní zůstává 3+odběratel

11.1.2012
FVS - Oprava převzetí trasy v dávce odečtů
- úpravy podle požadavků v tisku faktur FVS pro Rájec

6.1.2012
FVS - zvýšení počtu měsíců Historie odečtů
- při pořízení poč. a kon. stavu v odečtech se automaticky počítá spotřeba

2.1.2012
FVS - Trasy - přidána tabulka hlaviček tras do které jsou nakopírovány informace,
které dříve tvořily hlavičky získané pomocí SQL z tras. Nyní je možno
hlavičky tras editovat, trasy slučovat nebo rozdělovat pomocí editace
čísla trasy jak v hlavičkách tak položkách.

30.12.2011
FVS - Trasy - přidána tabulka hlaviček tras do které jsou nakopírovány informace,
které dříve tvořily hlavičky získané pomocí SQL z tras. Nyní je možno
hlavičky tras editovat, trasy slučovat nebo rozdělovat pomocí editace
čísla trasy jak v hlavičkách tak položkách.

19.12.2011
FVS - výpočet paušálů osob - oprava určení jestli se počítá paušál po dnech nebo po měsících

18.12.2011
FVS - Tisk faktury FVS pro Rájec-Jestřebí

14.12.2011
FVS - Trasy - přidáno tlačítko sloužící k vytvoření tras z odběrných míst
na základě názvu ulice. Počet prvních znaků ulice lze určit.

9.12.2011
FVS - Převzetí záloh SIPO, Párování plateb se zálohami - oprava součtů v protokolu o převzetí

23.11.2011
FVS - plat. kalendář - přechod na sazbu DPH 14%
FVS - "Převzetí plateb záloh SIPO" a "Přeplatky" - doplněna o možnost
výběru faktur do 50 Kč podle čísla faktury Od Do

22.11.2011
FVS - Párování plateb se zálohami - možnost "Doplatit faktury do 50 Kč vystavené od"
doplněna o možnost výběru podle čísla faktury Od Do

11.11.2011
FVS - servisní úloha na opravu Obce podle PSČ

8.11.2011
FVS - Převzetí plateb záloh SIPO - doplatky faktur do 50,- Kč - do párovacího
souboru se zapíše datum platby SIPO a jako subsystém platby SIP

27.10.2011
FVS - úprava exportu faktur do pdf

25.10.2011
FVS - změny ve zpracování přeplatků do 50 Kč

20.10.2011
FVS - Generování faktur - oprava označení záloh jako zúčtované - chybně se označovaly
i nevyužité platby.

18.10.2011
FVS - servisni uloha doplneni parametru fakturace, vratky - zp. vrac. prepl na ucet z par. fakturace,
Neplatici - nenacita se sluzna zaloha z mesice fakturace

5.10.2011
FVS - oprava chyby při zařazení nového odběrného místa s následným zařazením
do trasy a při provedení přečíslování trasy

29.9.2011
FVS - rozsireni sestavy Kontrola PSC - na korespondencni adresu, servisni uloha na opravu nazvu obce

27.9.2011
FVS - při generování faktur se označí i nezaplacené zálohy jako zúčtované
až do data zdaniteného plnění a bez ohledu na to,
jestli má odběratel více odběrných míst.

23.9.2011
FVS - párování plateb se zálohama provádí kontrolu, jestli má odběratel nezaplacenou
fakturu do 50 Kč. Pokud ano, platbu rozdělí na dvě.
Tu část ve výši částky faktury spáruje s fakturou a zaúčtuje.
Zbytek platby zařadí jako novou zálohu a znovu zaúčtuje.

14.9.2011
FVS - Odberatele - tisk Dopisu - pokud je aktivni, tiskne se korespond. adresa
- odberni mista - oprava v zobrazeni vodomeru viz. OM 901388
- Smlouvy - Tisk a ulozeni nove smlouvy odliseno - ulozeni zmen k odberateli
se musi provest zvlast - po ulozeni je zatrzen priznak "Smlouva ulozena"
- dodatek - nacita se "zastoupen", pro zruseni kontaktni adresy spec. zatrhavatko
- Spojovaci cislo - kontrola pri zadani
- ulozeni parametru fakturace pri nove smlouve - oprava
- nova smlouva - pro jedno OM generuje zalohy

Neplatici - oprava tisku - mesicni zaloha = se vyscitaji z nezuctovanych predpisu zaloh v aktualnim mesici
FVS - generování faktur - zrušení nastavení příznaku zpracování, nastavuje se při zpracování dávky
FVS - zavedení ručního pořízení odečtu - DRUH_ODECTU = 3. Chová se stejně jako 0 - fakturační, s tím rozdílem, že se při zrušení zpracování v odečtech nezruší jako odečet vypočtený.

13.9.2011
FVS - oprava výpočtu paušálů - zohlednění platnosti paušálu podle
údaje DATUM_DO ve VS_VAZBA_ORGAN

12.9.2011
POK - oprava chyby při mazání pokladního dokladu pomocí F8
FVS - oprava tisku upomínek

8.9.2011
FVS rozšíření tabulky vs_vazba_smlouvy o údaj ZASTOUPEN_VLASTNIK
FVS - v úloze "Párování plateb" se párují nedoplatky faktur do 50 Kč a zbytek platby
se uloží do evidence záloh jako nová věta.
Před spuštěním je třeba nastavit datum, od kterého se mají faktury
k doplacení vybírat (je to kvůli rychlosti, aby to nelezlo do hluboké historie).

6.9.2011
FVS - Při nahrávání SIPO se párují nedoplatky faktur do 50 Kč a zbytek platby
se uloží do evidence záloh jako nová věta.
Před spuštěním je třeba nastavit datum, od kterého se mají faktury
k doplacení vybírat (je to kvůli rychlosti, aby to nelezlo do hluboké historie).

23.8.2011
FVS - Upomínky záloh, zatím bez tisku

22.8.2011
FVS - porizovac Odberatele - tisk karty OM
- OM neaktivní barevně odlišeno
- možnost zobrazení pouze aktivních OM

smlouvy - načtení účtu, psČ automaticky, uložení mailu k odběrateli

11.8.2011
FVS - Tisk faktur FVS - úprava rozsahu tisku stočného

4.8.2011
FVS - smlouvy - dodatek - při genereování záloh se zohledňují účty 1 a 2 pro dané roky
FVS - při zpracování odečtů do položek k fakturaci se spotřeba snižuje podle
datumů "Platnost od" a "Platnost do" ve fakturačních položkách

29.7.2011
FVS - Dobropisy
- po tisku dobropisu vyprázdněno políčko "Faktura"
aby bylo možno vybírat další faktury ze seznamu
- automaticky doplněn první řádek "Opravný daňový doklad" + číslo původní faktury
FVS - tisk faktur - při pozdějším tisku se tisknou nevyužité zálohy jen do data zdanitelného plnění
FVS - POK - při zrušení pokladního dokladu se také vymaže zápis o platbě v evidenci záloh

14.7.2011
FVS - sestava opis dávky - přidáno č. vodoměru, ulice
FVS - sestava PSČ - místo, aktivní odběratelé

13.7.2011
FVS - sestava PSČ - jen aktivní odběratelé

11.7.2011
FVS - vratky - do tisku se tiskne částka nezaplacených faktur

30.6.2011
FVS - upomínky - oprava místa OM u 2. upomínky

29.6.2011
FVS - dávky - dplněna ulice, jen na nové PSIONy, tisk ulice v Opisu

21.6.2011
FVS - nová sestava - do výstupy / odběratelé - Kontrola PSČ a Místa

17.6.2011
FVS - hlavni OM - paušály sečteny s vodným
FVS - oprava převzetí plateb SIPO a jejich párování se zálohama
- doplnění tisku protokolu o převzetí

16.6.2011
FVS - Hlavní OM - upraveno, přidáno období odečtu
- smlouvy - v dodatcích se doplňují oba účty pro předpis záloh
- servisní - úprava PSČ
FVS - párování platby BAN, POK, SIPO a hromadné párování BAN a POK se provede tak,
že se vyhledá nezaplacená záloha podle měsíce platby.
Najde se - provede se spárování
Nenajde se
- je to první v měsíci - vytvoří se předpis s částkou platby a spáruje se
- není - vytvoří se předpis s 0 a spáruje se

14.6.2011
FVS - nová sestava - Odběratelé - hlavní OM

10.6.2011
FVS - generování záloh
Pokud je výše předpisu zálohy menší než výše částky z konfigurace doplatků (50 Kč),
vytvoří se předpis s nulovou výší zálohy a zálohy se negenerují

9.6.2011
FVS - doplnění čísel účtů podle roků z předpisu záloh v párování plateb z banky, v pokladně
a při párování SIPO - pokud nexistuje nezaplacená záloha a vytváří se nová
- zároveň se páruje se zálohami s datumem splatnosti >= než datum platnosti OD
v předpisu záloh - starší se nepárují

8.6.2011
FVS - Do předpisu záloh doplněn účet záloh pro 2. rok, který se tam dostane
v úloze "Generování záloh" při "Vytváření předpisu".
Do evidence záloh se pak ukládá jak při "Generování záloh",
tak ve "Vytvoření záloh" v pořozovači odběratelů v záložce "Zálohy".
FVS - pokud není v předpisech záloh pro zadané odběrné místo vyplněno SIPO,
naplní se z jiného odběrného místa stejného odběratele a období pokud existuje.

30.5.2011
FVS - Odběratelé - zabránění editace čísla odběratele - editace jen v novém záznamu

24.5.2011
FVS - uloha Doplneni SIPO - negeneruje zalohu, kdyz je predpis s castkou 0 (uprava pro malou spotrebu)

23.5.2011
FVS - servisni uloha - oprava cisel SIPO
FVS - Souhrn dle cen - možnost tisku bez rozlišení klasifikací, dohromady Vodné a Stočné
- Fakturace se zaokr. - nezaokrouhluje celk. cenu

19.5.2011
FVS - Zaplacené zálohy porovnání - sektor, třídění
Vratky - úprava tisku - obec
Majetek - výměny - oprava parametrů tisku
Hromad. zař. vodom - součet Kč v tisku

18.5.2011
FVS - pokud je faktura za kratší období než rok, výše zálohy se vypočte podle počtu fakturovaných měsíců, to znamená rozdíl měsíců mezi datem předchozího ostrého odečtu a datem posledního ostrého odečtu včetně.
- pokud je datum Do v předpisech paušálů menší než datum fakturace Do v zadání, tak výpočet paušálů se provádí podle dnů, omezených datumem Od a Do v předpisech paušálů a fakturačních položek
- Výpočet položek k fakturaci - u snížení je bráno v úvahu datum Od a Do pro výpočet redukovaného množství

17.5.2011
FVS - dávka - oprava dotahování poznámek z odběrných míst

16.5.2011
FVS - Výstupní sestavy / Zálohy / Zaplacené zálohy porovnání - oprava ve výpočtu předpisu

13.5.2011
FVS - Pořizovač dávky
- Výpočet celkové spotřeby i z nevyfakturovaného odečtu, který čeká na fakturaci
- Je li počáteční stav <> 0 a konečný stav a spotřeba je 0, do celkové spotřeby
se napočte záporný počáteční stav. Zároveň je tento případ zachycen v Kontrole
návaznosti stavů a zpracování dávky
- Procento spotřeby se počítá z posledního roku (12 měsíců) a ne jak původně 36 měsíců

12.5.2011
FVS - nová sest. - Výstupní sestavy / Zálohy / Zaplacené zálohy porovnání
FVS - opravy v pořizovači odběrných míst

11.5.2011
FVS - gen.faktur - docasna uprava - zp.platby se bere pouze ze zadaneho udaje, ne z vs_param_fakturace

10.5.2011
FVS - servisni uloha k oprave cisla domu

9.5.2011
FVS - gen. faktur - uprava SQL - spatne se hledal sektor, kdyz bylo na jedno ICO vice pobocek

19.4.2011
FVS - generování a tisk faktur bez DPH pro ZH

14.4.2011
FVS - uzaverka vodomeru - uprava pro ZlH
FVS - pořizovač záloh nedovolí pořídit datum splatnosti, datum platby a datum zúčtování
do uzavřeného obdobi FVS i UCT

31.3.2011
FVS - mont. listek - umisteni - neprebiral spec. znaky

24.3.2011
FVS - pokud je u podružného místa vyplněna sazba 1 = s cenou 0, odečet slouží
pro snížení množství hlavního místa stejného odběratele.
FVS - oprava výpočtu stočného k fakturaci při napojení na kanalizaci (OM 210679 Chmela)

14.3.2011
FVS - Dodatek - datum při navedení na kanalizaci
- sestava Odběratelů s nevyfakt. zálohami¨- upraveno dle dohody
- tisk paušálů - přidán výběr a tisk dávky

6.3.2011
FVS - oprava párování se zálohami

2.3.2011
FVS - Smlouvy - dodatek - oprava pri generovani zaloh

28.2.2011
FVS - k vodomerum pridan priznak Vlastni vodomer - oznaci se "A", pokud je vlastni - ve smlouvach naplneni kriterii - bod 5) pozadavku
- vratky - "castka nad" z konfigurace, do banky s epretahuji i ti odberatele, kteri maji v param. fakturace znak P

23.2.2011
FVS - hromadne zarazeni - oprava v tisku zaraz. majetku

21.2.2011
FVS - Servis - Konfigurace - založena tabulka VS_KONF kde jsou údaje:
1. VRATKY_DO - částka pro limit přeplatků a nedoplatků (50 Kč)
2. UCTOVANI_ZAK - Zaškrtnuto - při generování faktur se z číselníku výkonů 115
převezme do údaje ZAKAZKA pro vodné Hodnota 4 a pro stočné Hodnota 5
- Nezaškrtnuto - při generování faktur se z číselníku výkonů 115
převezme do údaje STREDISKO pro vodné Hodnota 3 a pro stočné Hodnota 4
3. UCTOVANI_VYK - Zaškrtnuto - při generování faktur se z číselníku výkonů 115
převezme do údaje ZAKAZKA Hodnota 5

17.2.2011
FVS - výpočet paušálů - doplnění sazby DPH při převzetí položky 5
FVS - Dobropisy - zálohy se ukládají sečtené podle sazby DPH a účtu zálohy
FVS - uloha Doplneni SIPO - moznost zadat ucet

16.2.2011
FVS - Nefakt. OM - oprava

15.2.2011
FVS - Vratky - oprava pri exportu do posty

14.2.2011
FVS - smlouvy - dodatek - vygenerovani zaloh, viz. bod 6 zpozadavku

13.2.2011
BAN - Platby VAKUS - pokud je faktura již úplně spárována a přijde na ni opět platba, dále se nepáruje ani nezaúčtovává

Aktualizace sotware     NovinkyZáznam vložil Bronislav Krzystek dne 08.11.2010
 
© 2018 Denní výpis novinek v programu FVS | Novinky ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: