ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Mzdy

Předchozí
123456
13 - 24 z 62 položek
Následující
 

14.01.2015 - Informace ke mzdám pro počátek roku 2015

Uzávěrka měsíce 12/2014 Pokud nejste povinni řešit nevyplacený čistý příjem za rok 2014, nevyplacený do 31.1.2015, můžete bez obav přejít uzávěrkou do měsíce ledna 2015. V opačném případě můžete provést uzávěrku měsíce 12/2014 až po zadání nevyplaceného čistého příjmu, které je součástí zpracování mezd 12/2014. Nevyplacený čistý příjem Zadávání ...

29.10.2014 - Dodatečné přiznání základní slevy na dani zaměstnavatelem za rok 2013 zaměstnanci - starobnímu důchodci

1. Zaměstnavatel dodatečně přizná základní slevu na dani za rok 2013 jen tomu starobnímu důchodci, který a) pro rok 2013 podepsal u něj Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, b) uplatnil v prohlášení slevu na poplatníka a c) bylo mu provedeno roční zúčtování záloh za rok 2013, kde mu nebyla přiznána základní sleva na dani. Zaměstnavatel ...

15.09.2014 - Elektronické podání pro ZP

V současnosti je aktivních těchto 7 zdravotních pojišťoven: - ZP 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, - ZP 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, - ZP 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, - ZP 207 Oborová zdravotní pojišťovna … , - ZP 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, - ZP 211 Zdravotní pojišťovna Min. vnitra ČR, - ZP 213 Revírní bratrská ...

28.08.2014 - Sleva na dani u starobního důchodce od 08/2014

Základní sleva na dani na poplatníka starobního důchodce dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66. Dle nálezu Ústavního soudu náleží základní sleva na dani za zdaňovací období 2014 ...

28.08.2014 - Změna slevy zdravotního poj. od července 2014 z čásky 5829 na 6259.

„Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát“ - viz ...

03.02.2014 - Roční zúčtování daně a starobní důchod

Při podepsaném prohlášení v roce 2013 neměl na základní slevu na poplatníka nárok ten starobní důchodce, který pobíral starobní důchod a) od 1.1.2013 b) nebo dříve. Na slevu měl naopak nárok ten starobní důchodce, který pobíral starobní důchod c) od 2.1.2013 d) nebo později. Tato skutečnost se musí projevit i při ročním zúčtování daně. S programovou ...

27.01.2014 - Hlavní upgrade leden 2014

Dále uvedené platí v plné výši od programové verze minimálně ze dne 27.1.2014. I. Úprava konfigurace v období 01. 2014 Od ledna 2014 dochází ke změně některých rozhodných údajů pro výpočet mezd. Jsou to skutečnosti, které jsou zaznamenávány v konfiguraci a které tedy musí být od ledna 2014 změněny. Lednovou konfiguraci roku 2014 si vyvoláte tak, že ...

06.01.2014 - Informace ke mzdám pro počátek roku 2014

Uzávěrka měsíce 12/2013 Pokud nejste povinni řešit nevyplacený čistý příjem za rok 2013, nevyplacený do 31.1.2014, můžete bez obav přejít uzávěrkou do měsíce ledna 2014. V opačném případě můžete provést uzávěrku měsíce 12/2013 až po zadání nevyplaceného čistého příjmu, které je součástí zpracování mezd 12/2013. Nevyplacený čistý příjem Zadávání ...

13.12.2013 - Zvýšení vyměřovacího základu ZP pro platbu pojistného státem

S účinností od 1.11.2013 se zvyšuje vyměřovací základ ZP pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5.355 Kč na 5.829 Kč. Platba zdravotního pojištění za osobu, za kterou stát platí pojistné, se od 1.11.2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč měsíčně (13,5% z 5829). Zaměstnanci, kterým byl přiznán invalidní důchod a jde ...

22.08.2013 - Minimální a zaručená mzda od srpna 2013

Od srpna 2013 dochází A) ke zvýšení minimální mzdy a B) ke zvýšení zaručené mzdy pro 8 skupin prací. Ad A) Zvýšení minimální mzdy Navýšení minimální mzdy z 8000 Kč na 8500 Kč a ze 48,10 Kč na 50,60 Kč musí být změněno v konfiguraci měsíce srpna 2013, to znamená po uzávěrce měsíce července 2013. Srpnovou konfiguraci roku 2013 si vyvoláte tak, ...

10.05.2013 - Zaokrouhlení mzdy

Pokud byly ve mzdách zúčtovány částky s haléři (nejčastěji z převodu dat), tak jen navazující výpočty se zaokrouhlovaly na celé koruny. To znamenalo, že zatím co se u účtu 331 na stranu MD účtovaly jen celé koruny, tak na stranu Dal se účtovaly i haléře. Účetní doklad z mezd jako celek byl sice vyrovnaný, ale samotný účet 331, protože vyrovnaný nebyl, ...

21.02.2013 - DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ - HLÁŠENÍ

Pro důchodové spoření (MS 905), počítané ze základu pro SP, je stanovena sazba 5%. Z toho 2% jsou novým odvodem ze zaměstnancovy mzdy (platu) a 3% jsou odvodem zaměstnance na úkor samotného SP, kde původní sazba 6,5% je snížena na 3,5%. Důchodové spoření není odváděno zaměstnavatelem na samostatné účty zaměstnanců, ale na souhrnné účty u ČNB (kód 0710) pro nové ...

 
Předchozí
123456
13 - 24 z 62 položek
Následující
 
 
© 2018 Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: