Pořadí daňového zvýhodnění od ledna 2015 | Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Mzdy     Pořadí daňového zvýhodnění od ledna 2015

Pořadí daňového zvýhodnění od ledna 2015

Naplňování pořadí zvýhodnění a následný tisk potvrzení provádějte až po přechodu
na měsíc leden 2015.


Od programové verze z 12.1.2015 mají uživatelé k dispozici v Základních údajích rozšířený pořizovač pro záložku „Rodinní příslušníci.

Je zde vložen nový sloupec nazvaný „Pořadí zvýhod.“ (Pořadí zvýhodnění), kde uživatelé vyplní pořadí vyživovaných dětí.

Z nápovědy zde uvedené (v editačním režimu přes trojúhelníček) je zřejmé, že jsou tyto možnosti:
1 – daňové zvýhodnění na jedno dítě,
2 – daňové zvýhodnění na druhé dítě,
3 – daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě,
N – společ. vyživ. dítě, neuplatňuje daňové zvýhodnění
0 – není vyživované dítě,
prázdný údaj – není vyživované dítě.


V Návaznosti na vyplněné pořadí zvýhodnění, je k dispozici
„Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na Daňové zvýhodnění“. Toto potvrzení najdete
1. v „Mzdy/Výstupní sestavy“ pod názvem „Potvrzení na daň. Zvýhodnění“ nebo
2. přes rychlou volbu po F5 u konkretního zaměstnance.

Potvrzení, které se vydává za zvolené období, bude vystaveno pouze tehdy, bude-li ve mzdových údajích zvoleného období vyplněn způsob zdanění 0.

Jen pro potřeby potvrzení musí být označeny ty vyživované dětí, které nejsou z hlediska daní společně vyživovaný oběma poplatníky, a to zatržením údaje vpravo “Není společně vyživ.“, protože ty se v potvrzení neuvádí.
V potvrzení tedy musí být jen děti z hlediska daní společně vyživované oběma poplatníky. I ty děti, na které poplatník zvýhodnění neuplatňuje (pořadí zvýhodnění N).

Příklad: Druh a družka vyživují dohromady 5 dětí, děti A,B,C,D a E. Děti A a B jsou děti druha,
děti C a D jsou děti družky a dítě E je jejich společné, které uplatňuje pro daň druh.
Druh uplatňuje společně vyživované dítě E v pořadí 1 a dále jen své děti A a B v pořadí 2 a 3.
Děti družky C a D nesmí uplatnit – nemusí je ani zadávat do základních údajů.
Družka uplatňuje společně vyživované dítě E v pořadí N, a dále jen své děti C a D v pořadí 2 a 3.
Děti druha A a B nesmí uplatnit - nemusí je ani zadávat do základních údajů.
U druha nesmí do potvrzení zaměstnavatele pro družku vstupovat děti A a B, ale jen společně vyživované dítě E s pořadím 1. Uživatel proto u dětí A a B zatrhne vpravo údaj „Není společně vyživ.“
U družky nesmí do potvrzení zaměstnavatele pro druha vstupovat děti C a D, ale jen společně vyživované dítě E s pořadím N. Uživatel proto u dětí C a D zatrhne vpravo údaj „Není společně vyživ.“
Poznámka:
Pokud by se druh a družka vzali, pak by se všech pět dětí pro oba stalo společně vyživovanými, oba poplatníci by je museli všechny zadat do svých základních údajů s určením pořadí. U žádného dítěte by nesměl být zatržen údaj „Není společně vyživ.“
V potvrzení obou by se pak také uvedlo po pěti dětech se zvoleným pořadím.

Nadefinované pořadí zvýhodnění se prozatím neprojeví ve výpočtu.

Omlouváme se všem uživatelům. Snažili jsme se problematiku zvýhodnění řešit uživatelsky co nejjednodušeji, ale blbost našich zákonodárců je neutuchající. Pochybuji že tušili, jak složitá věc z toho vznikne.

V Jeseníku 12.1.2014
Laštovica

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 14.01.2015
 
© 2018 Pořadí daňového zvýhodnění od ledna 2015 | Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: