Nové tarify od listopadu 2015 | Aktualizace sotware ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Nové tarify od listopadu 2015

Nové tarify od listopadu 2015

Nové tarify od listopadu 2015

Dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. ze dne 19. října 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,


dochází od listopadu 2015 k úpravě většiny z devíti stupnic platových tarifů.

1. K navýšení tarifů dochází od 1.11.2015 u stupnice č. 1, 3, 4, 5, 7 a 9.
2. U stupnice č. 9 se zvyšuje počet platových stupňů z 5 na 6.
Poznámka:
K navýšení tarifů u stupnice č. 2. 6 a 8 dochází až od 1.1.2016.

Proto vydáváme novou Tarifní tabulku zohledňující uvedené skutečnosti.

Přes informace v Hlavním okně aplikace Mzdy si tuto novou Tarifní tabulku stáhněte do zvoleného adresáře na svůj PC pod nabízeným názvem „MZ_TARIFNI_TABULKA“.
Tarifní tabulka je zazipovaná. Importovat do Sisyfosu ji můžete pouze rozzipovanou.

Import nové rozzipované tarifní tabulky však do Sisyfosu můžete provést až v období zpracování mezd 11/2015,
a to s programem minimálně z 12.11.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Import tarifní tabulky nebudou provádět ty organizace, které nemusí a nechtějí používat tarify podle nařízení vlády, nebo ty organizace veřejných služeb a správy, které si vytváří vlastní systém tarifní soustavy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postup při instalaci souboru MZ_TARIFNI_TABULKA:
1. Zaslaný soubor jste si rozzipovaný uložili do pracovního adresáře (složky), např. na C:\.
2. V základní nabídce zvolte „Servis / Export a Import tabulek.
3. V levé části okna „Export a Import Tabulek“ vyhledejte a označte (modrý pruh) soubor MZ_TARIFNI_TABULKA (pozor, ne MZ_TABULKA_TARIFU).
4. V pravé části uprostřed u Importu zatrhněte údaj „Vymazat původní tabulku“ .
5. Klikněte na import.
6. Ve vyvolaném okně nazvaném „Otevřít“, v „Oblasti hledání“ vyhledejte Vámi uložený
soubor (dle bodu 1.) se stejným názvem MZ_TARIFNI_TABULKA a označte ho
kliknutím.
7. Klikněte na tlačítko „Otevřít“. Import se provede po odsouhlasení vymazání tabulky.
8. Konec importu“ je signalizován pod tlačítkem „Import“.
9. Import ukončete křížkem v pravém horním rohu.
10. Po ukončení importu vypněte Sisyfos a znovu ho zapněte.

Pokud si na import netroufáte, obraťte se na p. Laštovicu.

Po importu opravte u zaměstnanců s devátou stupnicí a praxí větší než 32 let platový stupeň 5 na 6.
Aktuální tarify dle nových stupnic platových tarifů budou do mzdových údajů doplněny po úloze
„Dosazení tarifů“ v „Mzdy/Roční zpracování“


V Jeseníku 12.11.2015
Laštovica

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 07.12.2015
 
© 2018 Nové tarify od listopadu 2015 | Aktualizace sotware ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: